Дејан Јанковић || Dejan Janković

Контакт: 

jankovic@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853 -381;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: