Беба Мутавџић || Beba Mutavdžić

Контакт: 

bebam@polj.uns.ac.rs

тел.:+381-21-4853-382;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: