140 инсталирање, обука и подршка функционисању програма за књиговодство, за период од 12 месеци