Анђелка М. Белић

Контакт: 

anbel@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-4853-259; Фаx.:+381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::