120 Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону у делу партије 1 Грађевински радови на Пољопривредном факултет