ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

Студијски програм Пољопривредна техника , Наставни план, 2014.

 

 

 

 

 

Часови активне наставе

 

 

Р.

Шифра

Назив предмета

С

Статус предмета: Обавезни/изборни

Остали часови

ЕСПБ

Бр.

 

 

 

 

( П )

( В )

ДОН

 

 

1

ЗМПТ1001

Био инжењерство

IX

О

4

2

/

/

5

2

ЗМПТ1002

Механизација одрживе пољопривреде

IX

О

4

2

/

/

5

3

ИБ1

Изборни предмет 1

IX

И

2

2

/

/

5

4

ИБ2

Изборни предмет 2

IX

И

2

2

/

/

5

5

ИБ3

Изборни предмет 3

IX

И

2

2

 

 

5

6

ИБ4

Изборни предмет 4

IX

И

2

2

 

 

5

Укупно ИX семестар

16

12

/

/

30

7

ОДР

Теоријске и експерименталне подлоге дипломског рада

X

О

/

 

/

/

10

8

ДР

Израда дипломског рада

X

О

/

 

/

20

20

Укупно X семестар

 

 

/

20

30

 

 

 

Укупно часова активне наставе на години студија =420

Укупно ЕСПБ бодова

60

Изборни предмети

 

Ш

Назив предмета

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

1

ЗМПТ1И01

Механизација за еколошку производњу ратарских култура

И

2

2

 

 

5

2

ЗМПТ1И02

Пројектовање система одржавања исправности пољопривредне технике

И

2

2

 

 

5

3

ЗМПТ1И03

Инжењерски експеримент

И

2

2

 

 

5

4

ЗМПТ1И04

Развој и коришћење погонских машина и трактора

И

2

2

 

 

5

Предмети изборног блока 2.

1

ЗМПТ1И08

Дорада повртарских производа

И

2

2

 

 

5

2

ЗМПТ1И05

Механизација одрживог воћарства, виноградарства и заштите биља

И

2

2

 

 

5

3

ЗМПТ1И06

Операциона истраживања

И

2

2

 

 

5

4

ЗМПТ1И09

Уравнотежење елемента и механизама пољопривредних машина

И

2

2

 

 

5

Предмети изборног блока 3.

1

ЗМПТ1И07

Микроклимат у сточарству

И

2

2

 

 

5

2

ЗМПТ1И10

Експлоатација и апликација технике биљне производње

И

2

2

 

 

5

3

ЗМПТ1И11

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

И

2

2

 

 

5

Предмети изборног блока 4.

1

ЗМПТ1И13

Испитивање машина

И

2

2

 

 

5

2

ЗМПТ1И14

Испитивање погонских машина и трактора

И

2

2

 

 

5

3

ЗМПТ1И15

Хибридне технике сушења

И

2

2

 

 

5

4

ЗМПТ1И12

Машине и уређаји за контролисану апликацију пестицида

И

2

2

 

 

5

Serbian