РУРАЛНИ РАЗВОЈ И АГРОТУРИЗАМ

Студијски програм Рурални развој и агротуризам, Наставни план, 2014.

Р. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус

Часови активне наставе*

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

 

 

1

2МРР1О01

Рурални развој

1

О

2

2

-

-

-

4

2

2МРР1О02

Рурална економија

1

О

2

2

-

-

-

5

3

2МРР1О03

Социлогија села

1

О

2

2

-

-

-

4

4

2МРР1О04

Рурална екологија

1

О

2

2

-

-

-

4

5

 

Изборни 1

1

И

2

2

-

-

-

4

6

 

Изборни 2

1

И

2

2

-

-

-

4

 

 

УКУПНО 1. СЕМЕСТАР

-

-

12

12

-

-

-

25

7

2МРР2О05

Рурални туризам

2

О

2

2

-

-

-

4

8

2МРР2О06

Менаџмент туристичких дестинација

2

О

2

2

-

-

-

4

9

 

Изборни 3

2

И

2

2

-

-

-

4

10

 

Изборни 4

2

И

2

2

-

-

-

4

11

 

Студијски истраживачки рад – Теоријске основе дипломског рада

2

О

-

-

6

-

-

2

12

 

Стручна пракса I

2

О

-

-

-

-

2 (30)

1

13

 

Стручна пракса II

2

О

-

-

-

-

2 (30)

1

14

 

Мастер рад

2

О

-

-

-

-

-

15

15

 

УКУПНО 2. СЕМЕСТАР

-

-

8

8

6

-

4 (60)

35

16

 

УКУПНО 1. ГОДИНА

-

-

20

20

6

-

4 (60)

60

17

 

СВЕГА

 

 

46

 

 

60

Изборни предмети

Р. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Изборна група

Часови активне наставе*

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

 

Прва изборна група

1.      

2МРР1И07

Методе научно истраживачког рада

1

2

2

0

0

0

4

2.      

2МРР1И08

Пословна етика

1

2

2

0

0

0

4

3.      

2МРР1И09

Вештина комуникације

1

2

2

0

0

0

4

4.      

2МРР1И10

Пословни енглески језик

1

2

2

0

0

0

4

5.      

2МРР1И11

Методи вишекритеријумског одлучивања

1

2

2

0

0

0

4

 

Друга изборна група

6.      

2МРР1И12

Економија

2

2

2

0

0

0

4

7.      

2МРР1И13

Предузетничка економија

2

2

2

0

0

0

4

8.      

2МРР1И14

Аграрна и рурална политика

2

2

2

0

0

0

4

9.      

2МРР1И15

Друштвене групе у селу

2

2

2

0

0

0

4

10.   

2МРР1И16

Социологија руралног развоја

2

2

2

0

0

0

4

11.   

2МРР1И17

Саветодавство и друштвене промене у пољопривреди и селу – социолошки приступ

2

2

2

0

0

0

4

12.   

2МРР1И18

Социологија руралног туризма

2

2

2

0

0

0

4

13.   

2МРР1И19

Социјална екологија

2

2

2

0

0

0

4

14.   

2МРР1И20

Менаџмент одрживог развоја пољопривреде

2

2

2

0

0

0

4

15.   

2МРР1И21

Локална заједница и рурални развој

2

2

2

0

0

0

4

 

Трећа изборна група

16.   

2МРР2И22

Органска производња

3

2

2

0

0

0

4

17.   

2МРР2И23

Квалитет хране

3

2

2

0

0

0

4

18.   

2МРР2И24

Сушење воћа и поврћа

3

2

2

0

0

0

4

19.   

2МРР2И25

Обновљиви извори енергије

3

2

2

0

0

0

4

20.   

2МРР2И26

Алтернативни системи у живинарству

3

2

2

0

0

0

4

21.   

2МРР2И27

Земљиште као природни ресурс

3

2

2

0

0

0

4

22.   

2МРР2И28

Системи одрживе пољопривреде

3

2

2

0

0

0

4

23.   

2МРР2И29

Примена биотехнологије у повећању ефикасности оплемењивања

3

2

2

0

0

0

4

24.   

2МРР2И30

Одржива пољопривреда и биодиверзитет

3

2

2

0

0

0

4

25.   

2МРР2И31

Аналитички хијерархијски процес

3

2

2

0

0

0

4

26.   

2МРР2И32

Агрошумарство у руралном развоју

3

2

2

0

0

0

4

27.   

2МРР2И33

Надзор и контрола над заразама у функцији руралног развоја

3

2

2

0

0

0

4

28.   

2МРР2И34

Здравствена заштита животиња у функцији руралног развоја

3

2

2

0

0

0

4

29.   

2МРР2И35

Шумске воћне врсте

3

2

2

0

0

0

4

30.   

2МРР2И36

Екоремедијација у руралном развоју

3

2

2

0

0

0

4

31.   

2МРР2И37

Очување и унапређење генетичких ресурса

3

2

2

0

0

0

4

32.   

2МРР2И38

Маркетинг у руралном развоју

3

2

2

0

0

0

4

33.   

2МРР2И39

Тржиште у руралном развоју

3

2

2

0

0

0

4

 

Четврта изборна група

34.   

2МРР2И40

Пословно право у туризму

4

2

2

0

0

0

4

35.   

2МРР2И41

Правни положај субјеката у агротуризму

4

2

2

0

0

0

4

36.   

2МРР2И42

Финансијска тржишта и финансирање руралног развоја

4

2

2

0

0

0

4

37.   

2МРР2И43

Економски ефекти коришћења обновљивих извора енергије

4

2

2

0

0

0

4

38.   

2МРР2И44

Пројектовање и управљање инвестицијама у руралном развоју

4

2

2

0

0

0

4

39.   

2МРР2И45

Осигурање у пољопривреди

4

2

2

0

0

0

4

40.   

2МРР2И46

Анализа пословања у агротуризму

4

2

2

0

0

0

4

41.   

2МРР2И47

Екотуризам и рурални развој

4

2

2

0

0

0

4

42.   

2МРР2И48

Управљање пројектима у руралном развоју

4

2

2

0

0

0

4

Serbian