Uticaj folijarne primene bioregulatora i organskih đubriva na prinos i komponente prinosa ozime pšenice (Triricum aestivum L.) u organskom sistemu proizvodnje

Srđan Šeremešić, Maja Manojlović, Dragiša Milošev, Dragana Latković, Marjana Vasiljević, Vladimir Sikora, Bojan Vojnov

Originalni naučni rad

Str. 1-8

Godina: