АГРОЕКОНОМИЈА

Студијски програм Агроекономија , Наставни план, 2014.

Р.б.

Шифра

Назив предмета

Семе- стар

Статус пред-мета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

СИР

  ПРВА ГОДИНА

1

3ДАГ1О01

Методе научно-истраживачког рада

1

О

4

0

5

2

 

Изборни предмет 1

1

ИБ

2

6

10

3

 

Изборни предмет 2

1

ИБ

2

6

10

4

 

Изборни предмет 3

2

ИБ

2

6

10

5

 

Изборни предмет 4

2

ИБ

2

6

10

6

3ДАГ1О02

Истраживачки рад за избор теме

2

О

0

4

15

  Укупно часова активне наставе на години студија =    

12

28

60

  ДРУГА ГОДИНА

7

 

Изборни предмет 5

3

ИБ

2

6

10

8

3ДАГ1О03

Докторска дисертација – истраживање

3

О

0

0

5

9

3ДАГ1О04

Истраживачки рад у вези дисертације и рада 1

3

О

0

4

5

10

3ДАГ1О05

Израда и објављивање првог научног рада

3

О

0

0

5

11

 

Изборни предмет 6

3

ИБ

2

6

10

12

 

Изборни предмет 7

4

ИБ

2

6

10

13

3ДАГ1О06

Истраживачки рад у вези дисертације и рада 2

4

О

0

12

5

14

3ДАГ1О07

Израда и објављивање другог научног рада

4

О

0

0

5

  Укупно часова активне наставе на години студија =    

6

34

60

  ТРЕЋА ГОДИНА

15

3ДАГ1О08

Истраживачки рад у вези дисертације и рада 3

5

О

0

20

10

16

3ДАГ1О09

Писање докторске дисертације

5

О

0

0

15

17

3ДАГ1О10

Израда и објављивање трећег научног рада

5

О

0

0

5

18

3ДАГ1О11

Истраживачки рад у вези дисертације

6

О

0

20

10

19

3ДАГ1О12

Одбрана докторске дисертације

6

О

0

0

20

  Укупно часова активне наставе на години студија =    

0

40

60

Изборни предмети

р.б.

Шифра

назив пред

 

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету

Статус предмета

Предавања

Студијски истраживачки рад

1

3ДАГ1О01

Методе научноистраживачког  рада

Обавезни

4

0

5

Пејановић В. Радован
Тица Љ. Недељко
Новковић Ђ. Небојша

I изборна група

2

3ДАГ1И11

Економија

Изборни

2

6

10

Пејановић В. Радован

3

3ДАГ1И12

Организација пословних система

Изборни

2

6

10

Бошњак В. Даница

4

3ДАГ1И13

Вредновање и процењивање у пољопривреди

Изборни

2

6

10

Тица Љ. Недељко

II изборна група

5

3ДАГ1И14

Економика механизације

Изборни

2

6

10

Поткоњак Б. Светлана

6

3ДАГ1И15

Методе системске анализе и моделирања

Изборни

2

6

10

Новковић Ђ. Небојша

7

3ДАГ1И16

Саветодавство и промене у пољопривреди и селу – социолошки приступ

Изборни

2

6

10

Јанковић Р. Дејан

III изборна група

8

3ДАГ2И17

Инвестиционе калкулације у примени ОИЕ

Изборни

2

6

10

Зекић Н. Владислав

9

3ДАГ2И18

Операциона истраживања

Изборни

2

6

10

Новковић Ђ. Небојша

10

3ДАГ2И19

Социолошка проучавања локалних сеоских заједница

Изборни

2

6

10

Петровић А. Живојин

11

3ДАГ2И20

Примена експертских система у агробизнису

Изборни

2

6

10

Зорановић С. Тихомир

IV изборна група

12

3ДАГ2И21

Развој финансијског тржишта и финансирање пољопривреде

Изборни

2

6

10

Тица Љ. Недељко

13

3ДАГ2И22

Методе управљања животном средином

Изборни

2

6

10

Родић О. Весна

14

3ДАГ2И23

Примењене статистичке методе

Изборни

2

6

10

Бошковић Т. Олгица

15

3ДАГ2И24

Економија ЕУ

Изборни

2

6

10

Ђурић М. Катарина

V изборна група

16

3ДАГ3И25

Друштвене промене у селу и пољопривреди

Изборни

2

6

10

Јанковић Р. Дејан

17

3ДАГ3И26

Макроекономски аспекти технолошког развоја пољопривреде

Изборни

2

6

10

Његован М. Зоран

18

3ДАГ3И27

Управљање ризиком у пољопривреди

Изборни

2

6

10

Марковић Ђ. Тодор

VI изборна група

19

3ДАГ3И28

Специјални биланси у агросектору

Изборни

2

6

10

Вукоје П. Вељко

20

3ДАГ3И29

Оцена инвестиционих пројеката у агроиндустрији

Изборни

2

6

10

Зекић Н. Владислав

21

3ДАГ3И30

Маркетинг агроиндустријских производа

Изборни

2

6

10

Влаховић И. Бранислав

22

3ДАГ3И31

Предузетнички менаџмент у агробизнису

Изборни

2

6

10

Милић Б. Душан

VII изборна група

23

3ДАГ4И32

Менаџмент водних ресурса

Изборни

2

6

10

Поткоњак Б. Светлана

24

3ДАГ4И33

Правни положај привредних субјеката у области агробизниса

Изборни

2

6

10

Веселиновић П. Јанко

25

3ДАГ4И34

Методе истаживања маркетинга

Изборни

2

6

10

Влаховић И. Бранислав
Serbian
Студијски програми: