Laboratorija za invazivne korove


Prejdi na obsah

Xanthium strumarium

Korovske vrste



Xanthium strumarium L.
(Familia Asteraceae )- obična boca



Xanthium strumarium L. je poreklom iz Severne Amerike. Danas je jedan od najraširenijih korovskih vrsta u Indiji. Narodni naziv za ovu biljku je obična boca. Jednogodišnja je biljka, visine od 16-20 cm. Ima vretenast koren, a stablo je uspravno i granato. Listovi i lisne drške obrasli su beličastim dlakama. Listovi su srcasto-trouglastog oblika, sa naličja obično beličasti a sa lica tamno zeleni. Po obodu su grubo nazubljeni do režnjeviti (sa tri režnja). Muške glavice su oko 5 mm dugačke, loptaste, sa zelenkastim cvetovima i žlezdama. Ženske glavice su u pazuhu sa dva cveta. Cveta i plodonosi od juna do oktobra. Plod je ahenija, elipsoidnog oblika, dužine 14-18 mm, sa 2 kljuna, pokriven kukičastim bodljama. Jedna biljka godišnje proizvede 180-200 semena, maksimalno 1000. Klija i niče od ranog proleća pa do leta, pri temperaturi od 4-5°C. Koren i plodovi obe biljke koriste se u medicini. Poznato je njeno dobro dejstvo u lečenju leukoderme, epilepsije, ujeda od mnogih insekata i groznice. Takođe je poznato i njeno antibakterijsko dejstvo. Otrovna je za svinje i krupnu stoku.
Najčešće raste na zapuštenim mestima duž reka, ali sreće se i kao korov u usevima kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe. U Srbiji je opšte rasprostranjena.

___________________________________________________________________________________________________________


Izbor herbicida za suzbijanje
Xanthium strumarium L. po usevima


Na osnovu efikasnosti delovanja na korovsku vrstu herbicidi su svrstani po sledećoj skali:
* dobro suzbija 90-100%
* zadovoljavajuće suzbija 75-90%
* slabo suzbija < 75%


Kukuruz

dobro suzbija: atrazin (Atrazor 500-SC, 4 l/ha, Atrazin-500, Atrazin-SC, Atrazin SC-50, Radazin T-50, Atranex 50-SC, Atrahem, Atranex 80-WP, Gesaprim, Atranex 90 WDG),
atrazin+ametrin+amitrol (Zoramat S-47), flufenacet+atrazin (Aspect SC-500), flumetsulam (Broadstrike), izoksaflutol (Merlin 750-WG), mezotrion (Callisto), bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), bentazon-natrijum+dikamba-kalijum (Cambio), 2,4-D (Lentemul-D, Esteron, Maton, Herbiton), diflufenzopir-natrijum+dikamba-natrijum (Distinct 70-WG), dikamba (Banvel 480-S, Bevekamba), dikamba+rimsulfuron (Tarot plus-WG), klopiralid (Lontrel-100, Pikogal, Piralid-100, Hemoklop 100-SL) nikosulfuron (Motivell, Motikon), prosulfuron+primisulfuron-metil (Ring 80-WG)

zadovoljavajuće suzbija: acetohlor+atrazin+ AD-67 (Erunit A 530-EC, Acetokombi), acetohlor+atrazin+dihlormid (Atrazin ekstra, Radazin ekstra), atrazin (Atrazor 500-SC, 2 l/ha, Atrazin-500, Atrazin-SC, Atrazin SC-50, Radazin T-50, Atranex 50-SC, Atrahem, Atranex 80-WP), acetohlor+dihlormid (Trophy –EC, Acetogal plus), atrazin+ametrin+amitrol (Zoramat S-47), atrazin+prometrin (Atprom-500, Inakor-T, Inakor, Atraprom), (Eradicane 6-E, Zean E-72), 2,4-D (Dihlorin, Poljosan 2,4-D, Herbizor, Monosan herbi, Monozor SL-50, Deherban-A, Korovicid, Herboxone, Dikamin), 2,4-D-2EHE+florasulam (Mustang), foramsulfuron+izoksadifen-etil (Equip), primsulfuron-metil (Tell 75-WG)

slabo suzbija: acetohlor (Acetogal, Acetohlor-90, Deltacet, Relay plus, Harness, Beverdian, Legionar-900), acetohlor+AD-67 (Acenit A 800-EC, Acetohlor D-plus, Quardian, Acetolink, Genius), acetohlor+dahemid (Sacemid A 500-EC), acetohlor+dihlormid (Trophy-EC, Acetogal plus), alahlor (Alahlor 48-EC, Alaherb EC-48, Alahlor-480, Alahlor E-48, Alanex 48-EC, Alahlor-EC), alahlor+atrazin (Alazine-SE), alahlor+linuron (Linuchlor 367-EC, Galolin kombi, Liron kombi), linuron (Linurex 50-WP, Linurex 50-SC, Afalon, Afalon tečni), pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), rimsulfuron (Tarot 25-WG), tifensulfuron-metil (Harmony 75 WG), dimetenamid (Frontier super)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suncokret

slabo suzbija: acetohlor (Acetogal, Acetohlor-90, Deltacet, Relay plus, Harness, Beverdian, Legionar-900, Acenit 900-EC), acetohlor+AD-67 (Acenit A 800-EC, Acetohlor D-plus, Quardian, Acetolink, Genius), acetohlor+dahemid (Sacemid A 500-EC), acetohlor+dihlormid (Trophy-EC, Acetogal plus), alahlor (Alahlor 48-EC, Alaherb EC-48, Alahlor-480, Alahlor E-48, Alanex 48-EC, Alahlor-EC), alahlor+linuron (Linuchlor 367-EC, Galolin kombi, Liron kombi), linuron (Linurex 50-WP, Linurex 50-SC, Afalon, Afalon tečni), pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), prometrin (Prometrin SC, Prohelan-T, Prometrin-500, Promozor 500-SC, Prometrex 50-WP, Prohelan,Prometrex 50-SC, Prometrin S-50, Prometrin-SC), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC), dimetenamid (Frontier super)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soja

dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), fomesafen (Flex), imazamoks (Pulsar-40), oksasulfuron (Dynam 75-WG)

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100), klomazon (Gamit 4-EC)

slabo suzbija: acetohlor (Acetogal, Acetohlor-90, Deltacet, Relay plus, Harness, Legionar-900, Acenit 900-EC), acetohlor +AD-67 (Acetohlor D-plus, Quardian, Acetolink, Genius), acetohlor+dahemid (Sacemid A 500-EC), alahlor (Alahlor 48-EC, Alaherb EC-48, Alahlor-480, Alahlor E-48, Alanex 48-EC, Alahlor-EC), alahlor+linuron (Linuchlor 367-EC, Galolin kombi, Liron kombi), dimetenamid (Frontier super), linuron (Linurex 50-WP, Linurex 50-SC, Afalon, Afalon tečni), metribuzin ( Dancor 70-WG, Lord 700-WDG), pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), prometrin (Prometrin SC, Prohelan-T, Prometrin-500, Promozor 500-SC, Prometrex 50-WP, Prohelan,Prometrex 50-SC, Prometrin S-50, Prometrin-SC), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC), tifensulfuron-metil (Harmony 75-WG)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krompir

dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), fomesafen (Flex)

slabo suzbija: acetohlor (Acetogal, Acetohlor-90, Deltacet, Relay plus, Harness), acetohlor+dahemid (Sacemid A 500-EC), alahlor+linuron (Linuchlor 367-EC, Galolin kombi, Liron kombi), dimetenamid (Frontier super), ), metribuzin ( Dancor 70-WG, Lord 700-WDG, Dancor 70-WG, Hemibuzin-WG, Bevecor, Senzor), pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uljana repica

dobro suzbija: klopiralid (Lontrel-100, Pikogal, Piralid-100, Hemoklop 100-SL)

slabo suzbija: alahlor (Alahlor 48-EC, Alaherb EC-48, Alahlor-480, Alahlor E-48, Alanex 48-EC, Alahlor-EC), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šećerna repa

dobro suzbija: desmedifam+fenmedifam (Fenmedifam super, Agrobet super, Difam EC-16, Synbetan-mix, Betanal AM-11 new), desmedifam+fenmedifam+etofumesat (Betanal proges, Betanal progres –OF), klopiralid (Lontrel-100, Pikogal, Piralid-100, Hemoklop 100-SL)

slabo suzbija: dimetenamid (Frontier super), desmedifam+etofumesat (Synbetan-D-forte), desmedifam+fenmedifam+etofumesat (Beetup pro-SC), fenmedifam+etofumesat (Synbetan-P-forte), triflusulfuron-metil (Safari 50-WG)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasulj

dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), imazamoks (Pulsar-40)

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100)

slabo suzbija: trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC),

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boranija

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grašak

dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), imazamoks (Pulsar-40)

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100)

slabo suzbija: prometrin (Prometrin SC, Prohelan-T, Prometrin-500, Promozor 500-SC, Prometrex 50-WP, Prohelan,Prometrex 50-SC, Prometrin S-50, Prometrin-SC),

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žuti zvezdan

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lucerka

dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon), imazamoks (Pulsar-40)

zadovoljavajuće suzbija: imazetapir ( Pivot 100-E, Pivot M, Pilot-100)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Duvan

zadovoljavajuće suzbija: klomazon (Gamit 4-EC)

slabo suzbija: pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), rimsulfuron (Tarot 25-WG)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mrkva

slabo suzbija: linuron (Linurex 50-WP, Linurex 50-SC, Afalon, Afalon tečni)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paradajz


slabo suzbija: metribuzin ( Dancor 70-WG, Lord 700-WDG), pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paprika

slabo suzbija: pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kupus

slabo suzbija: pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E), trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luk

slabo suzbija: pendimetalin (Stomp 330-E, Vetpen 330E, Stop-330, Dost 330-E

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kelj

slabo suzbija: trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karfiol

slabo suzbija: trifluralin (Triflurex 48-EC, Herbitref EC-48, Sutref-48, Trefgal, Župilan E-48, Agrotref, Treflan-EC)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strna žita


dobro suzbija: bentazon (Basagran, Deltazon 48-SL, Bentazon SL-480, Galbenon)

zadovoljavajuće suzbija: 2,4-D (Dihlorin, Poljosan 2,4-D, Herbizor, Monosan herbi, Monozor SL-50, Deherban-A, Korovicid, Herboxone, Dikamin)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pšenica

dobro suzbija: bentazon-natrijum+acifluorfen-natrijum (Basagran DP-P), bentazon-natrijum+dikamba-kalijum (Cambio), bentazon-natrijum+MCPA-kalijum (Basagran top), cinidon-etil (Orbit), laktofen (Cobra), klopiralid (Lontrel-100, Pikogal, Piralid-100, Hemoklop 100-SL)

zadovoljavajuće suzbija: 2,4-D (Lentemul-D, Esteron, Maton, Herbiton), 2,4-D -2EHE+florasulam(Mustang)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ječam

dobro suzbija: bentazon-natrijum+acifluorfen-natrijum (Basagran DP-P), bentazon-natrijum+dikamba-kalijum (Cambio), bentazon-natrijum+MCPA-kalijum (Basagran top), cinidon-etil (Orbit), laktofen (Cobra), klopiralid (Lontrel-100, Pikogal, Piralid-100, Hemoklop 100-SL)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voće i vinova loza

dobro suzbija: atrazin (Atrazor 500-SC, 4 l/ha, Atrazin-500, Atrazin-SC, Atrazin SC-50, Radazin T-50), glifosat (Glifosat-Zorka, Glifogal, Cidokor, Glifosat SL-480, Glifosat SL-480, Glifosav-480, Pirokor, Glifosat-48, Cosmic, Dominator, Uragan-Sistem 4)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruderalna staništa

dobro suzbija: glifosat (Glifosat-Zorka, Glifogal, Cidokor, Glifosat SL-480, Glifosat SL-480, Glifosav-480, Pirokor, Roundup, Touch down 4-LC), glufosinat amonijum (Basta-15, Finale-15), simazin (Tetezin)

zadovoljavajuće suzbija: 2,4-D (Dihlorin, Poljosan 2,4-D, Herbizor, Monosan herbi, Monozor SL-50, Korovicid)

Mogu se koristiti i herbicidi koji se koriste u usevima, ali u većim količinama.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu