Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
SPISAK ZAPOSLENIH
PREZIME, IME, TTULA
ZVANJE
TELEFON
e-mail
Janić, Todor, dr
Redovni profesor
021/485-34-46
Matić-Kekić, Snežana, dr
Redovni profesor
021/485-32-83
Savin, Lazar, dr
Redovni profesor
021/485-32-56
Tomić, Milan, dr
Redovnii profesor
021/485-33-90
Radomirović, Dragi, dr
Redovni profesor
021/485-34-16
Turan, Jan, dr
Redovni profesor
021/485-34-68
Bugarin, Rajko, dr
Vanredni profesor
021/485-33-12
Zoranović, Miodrag, dr
Vanredni profesor
021/485-34-37
Pavkov, Ivan, dr
Vanredni profesor
021/485-33-18
Ponjičan, Ondrej, dr
Vanredni profesor
021/485-34-30
Sedlar, Aleksandar, dr
Vanredni profesor
021/485-33-63
Simikić, Mirko, dr
Vanredni profesor
021/485-33-01
Dedović, Nebojša, dr
Docent
021/485-32-92
Kostic, Marko, dr
Docent
021/485-33-75
Radojčin, Milivoj, dr
Docent
021/485-33-18
Vladimir Višacki, MSc
Asistent
021/485-34-21
Mladen Ivanišević, MSc
Asistent
021/485-33-68
Zoran Stamenković, Msc
Asistent
021/485-34-15
Krstan Kešelj, MSc
Istraživač Saradnik
021/485-34-21
Banović, Aleksandra
Tehnički sekretar
021/485-34-21

 

   
line decor
HOME
line decor