Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor

 
 
 
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER
 

Diplomske akademske studije Master imaju za cilj da obrazuju buduće stručnjake koji će se uključiti u stručno i naučno -istraživački rad. Za kraj ovih studija je predviđen i završni – master rad koji predstavlja samostalno stručno i naučno - istraživačko delo studenta. Diplomske akademske studije imaju 60 ESPB bodova, pod uslovom da se prethodno na osnovnim akademskim studijama ostvari obim od 240 ESPB bodova. Nastava se izvodi kroz semestre, od kojih svaki traje 15 nedelja. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB po semestru je 30, a za akademsku godinu najmanje 60. Ukupno trajanje studija je 1 godina (2 semestara), za koje vreme student treba da ostvari najmanje 60 ESPB, uključujući tu i bodove za diplomski rad.

STUDIJSKI PROGRAM- POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
 

Kao ishod procesa studiranja dobija se stručnjak sa akademskim obrazovanjem koji poseduje značajno proširena i produbljena znanja u odnosu na znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i koje predstavlja osnovu za originalnost u razvijanju i primeni ideja, kao i znanje neophodno za razumevanje naučne osnove, često u kontekstu istraživanja, iz tehničko-tehnološkog polja, biotehničke oblasti. Stečeno znanje diplomiranom studentu obezbeđuje stručnost za rad na poslovima vezanim za primenu poljoprivredne tehnike i tehnike za doradu poljoprivrednih proizvoda u eksploatacionim uslovima, za projektovanje sistema za korišćenje navedene tehnike, za rad u laboratorijama itd.
Po završetku studijskog programa studenti će steći naziv - Diplomirani inženjer poljoprivrede-master, sa naznakom studijskog programa: Poljoprivredna tehnika.
Kao uslov za studiranje na ovom studijskom programu su završene osnovne akademske studije (prvi nivo visokog obrazovanja).
Diplomirani inženjer poljoprivrede – master, smera Poljoprivredna tehnika osposobljen je za dalje usavršavanje, na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

 
 
 
line decor
HOME
line decor