Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
   
line decor

 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - BACHELOR
 
Osnovne akademske studije traju četiri godine i u tom periodu studenti slušaju obavezne i izborne nastavne predmete koji imaju za cilj da ih nauče teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim da postanu inženjeri poljoprivrede. Raniji planovi i programi studija pretrpeli su značajnu reviziju 2013. godine u cilju osavremenjavanja procesa nastave praćenjem i prenošenjem najnovijih saznanja i savremenih trendova. Osnovne akademske studije smera Poljoprivredna tehnika imaju 240 ESPB bodova (Evropski Sistem Prenosa Bodova ili na engleskom ECTS). Nastava se izvodi kroz semestre, od kojih svaki traje 15 nedelja. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB po semestru je 30, a za akademsku godinu najmanje 60. Ukupno trajanje studija je 4 godine (8 semestara), za koje vreme student treba da ostvari najmanje 240 ESPB kroz polaganje ispitnih obaveza.
STUDIJSKI PROGRAM - POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
 
 

Studijski program „Poljoprivredna tehnika“ ima dugu tradiciju na Poljoprivrednom fakultetu. Više od 800 diplomiranih inženjera poljoprivredne tehnike, danas su uspešni poslovni ljudi. Osnovni cilj smera Poljoprivredna tehnika je da student nauči da bira, koristi, održava i upravlja  poljoprivrednom tehnikom u okviru savremene poljoprivredne proizvodnje. Po završetku osnovnih akademskih studija formiraju se inženjeri sposobni za primenu tehničko-tehnoloških i naučnih dostignuća. Stečeni nivo znanja omogućava studentu rad na izboru, primeni, eksploataciji, projektovanju, održavanju i razvoju poljoprivredne tehnike.
Inženjer smera Poljoprivredna tehnika, osposobljen je za dalje usavršavanje na diplomskim akademskim studijama – master, na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Poljoprivredna tehnika
 
 
Prezentacija smera Poljoprivredna tehnika (.pdf; 4,1MB) >> pogledaj
 

STUDIJSKI PROGRAM - AGROINDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

 
   
 

Studijski program Agroindustrijsko inženjerstvo je novo akreditovani smer na Poljoprivrednom fakultetu. Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje inženjera u domenu poznavanja tehnoloških procesa u agroindustriji, od njive do korisnika, iz kojih se dobijaju poluproizvodi ili krajnji proizvodi bez promene hemijskog sastava osnovne sirovine iz poljoprivrede. Po završetku osnovnih studija formiraju se inženjeri koji poznaju: tehnologije dorade poljoprivrednih proizvoda, procesnu opremu, način rada opreme, konstrukciju opreme, izradu i montažu opreme.Diplomirani inženjer će biti osposobljen za rad u industrijskim pogonima dorade poljoprivrednih proizvoda, na poslovima kontrole pojedinih tehnoloških operacija ili kompletnog procesa dorade, samostalne konstrukcije procesne opreme, projektovanja tehnoloških procesa u agroindustriji i organizaciji radova na montaži procesne opreme. Inženjer smera Agroindustrijsko inženjerstvo, osposobljen je za dalje usavršavanje na diplomskim akademskim studijama – master, na specijalističkim akademskim i doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

  Prezentacija smera Agroindustrijsko inženjerstvo (.pdf; 1,216 MB) >> pogledaj  

 

 
line decor
HOME
line decor