Departman za poljoprivrenu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
LTAP - LABORATORIJA ZA KONTROLU TEHNIKE ZA APLIKACIJU PESTICIDA
 

Laboratorija za kontrolu tehnike za aplikaciju pesticida (LTAP) formirana je 2006. godine sa ciljem uvođenja u praksu inspekcije prskalica i orošivača u skladu sa EN 13790 i organizovanja regionalnih laboratorija za kontrolu tehnike aplikacije pesticida.     
Članovi laboratorije su dr Rajko Bugarin, vanredni profesor i dr Aleksandar Sedlar,vanredni profesor .

LTAP
 
OPREMA ZA INSPEKCIJU
 
Merilo protoka pumpe
Merilo kapaciteta rasprskivača
Kontrolor manometra
 
Unutrašnjost laboratorije
Sprej skener
Merači kapaciteta rasprskivanja orošivača
 
line decor
HOME
line decor