Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
 
   
LABORATORIJA ZA POGONSKE MAŠINE I TRAKTORE
 
 

Laboratorija za pogonske mašine i traktore, Departmana za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu je Nacionalna ispitna stanica za zvanična ispitivanja traktora. Laboratorija za pogonske mašine i traktore je akreditovana da obavlja zvanična ispitivanja traktora prema sledećim OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) Pravilnicima:

  • CODE 2.  Pravilnik 2 za zvanično ispitivanje performansi poljoprivrednih i šumskih traktora.
  • CODE 4.  Pravilnik 4 za zvanično ispitivanje zaštitne strukture poljoprivrednih i šumskih traktora – statičko ispitivanje.
  • CODE 5.  Pravilnik 5 za merenje buke na mestu vozača poljoprivrednih i šumskih traktora.
  • CODE 6.  Pravilnik 6 za zvanično ispitivanje napred postavljene zaštitne strukture na poljoprivrednim i šumskim traktorima uskog traga.
  • CODE 7.  Pravilnik za zvanično ispitivanje nazad postavljene zaštitne strukture na poljoprivrednim i šumskim traktorima uskog traga.
  • CODE 8.  Pravilnik za zvanično ispitivanje zaštitne strukture na poljoprivrednim i šumskim traktorima guseničarima.
  • CODE 9.  Pravilnik za zvanično ispitivanje zaštitne strukture samohodnih platformi.
  • CODE 10. Pravilnik za zvanično ispitivanje zaštitne strukture od padajućih objekata.

Od 2006. godine Laboratorija je obavila 4 ispitivanja, 3 prema Code 4 i jedno prema Code 6. Za domaćeg proizvođača traktora i mašina Industrija motora i traktora – IMT, u Novom Beogradu, ispitane su:

Za hrvatskog proizvođača Tvornicu zglobnih traktora iz Bjelovar ispitan je prednji rol bar ECOTRAC 32. Izveštaj o ispitivanju odobren je 27. septembra 2007. godine a broj odobrenja je 6/S/0 151.
Takođe, Laboratorija za ispitivanje traktora je akreditovana i u našoj zemlji od strane Akreditacionog tela Srbije prema JUS ISO/IEC 17025:2001, akreditacioni broj 01-159.

 
 

>> Spisak opreme za ispitivanje prema OECD Pravilnicima

 
  Ispitivači i laboranti: Dr Lazar Savin, redovni profesor, Tehnički rukovodilac Laboratorije
    Dr Milan Tomić, redovni profesor, Rukovodilac kvaliteta
    Dr Mirko Simikić, vanredni profesor
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Članovi Laboratorije sa OECD Komisijom za ocenjivanje iz Pariza, 2005.
ISPITIVANJE ZAŠTITNE STRUKTURE IMT DL30 PREMA OECD PRAVILNIKU 4
Prvo uzdužno opterećivanje od nazad

Prvo ispitivanje lomljenjem

Bočno opterećivanje
Drugo ispitivanje lomljenjem

ISPITIVANJE ZAŠTITNE STRUKTURE TRAKTORA ECOTRAC 32 PREMA OECD PRAVILNIKU 6

Ispitivanje bočne stabilnosti Ecotrac 32

Određivanje momenta inercije klatnom

Prvo ispitivanje lomljenjem
Opterećivanje zadnjeg čvrstog pribora

 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
 
line decor
HOME
line decor