Departman za poljoprivrenu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
LABORATORIJA ZA MEHANIZACIJU U RATARSTVU
 

Laboratorija je aktivna od formiranja Departmana za poljoprivrednu tehniku a svoja ispitivanja fokusirala je na mašinama koje se koriste u ratarstvu. Posebno se bavi i daje na značaju mašinama za setvu i ubiranje ratarskih kultura kao i mašinama za distribuciju mineralnih đubriva. Osoblje laboratorije je nastavno i istraživačko osoblje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Jedna od namena Laboratorije je realizacija vežbi pojedinih predmeta za studente Poljoprivrednog fakulteta. Prostorije laboratorije se nalaze u dvorištu Departmana za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Terensko ispitivanje opremom realizuje se na celoj teritoriji Republike Srbije. Opremljena je sa dva probna stola za ispitivanje setvenih jedinica, opremom za ispitivanje plugova, sejalica, rasipača mineralnog đubriva, kombajna za ratarske useve, radnih organa mašina za predsetvenu pripremu.

Laboratorija za mehanizaciju u obavlja vrši:
- testiranje novih tehničkih rešenja,
- utvrđivanje kvaliteta rada,
- ispitivanje rada pri različitim uslovima sredine,
- praćenje rada na terenu,
- konsultanske poslove,
- hronografisanje rada,
- eksploataciono ispitivanje.

Rukovodioc:
Prof. dr Jan Turan, jturan@polj.uns.ac.rs; Telefon: +381 21 485 3468;
Vladimr Višacki, MSc, vladimir.visacki@polj.uns.ac.rs Telefon: +381 21 485 3421;

Poster prezentacija Laboratorije za mehanizaciju u ratarstvu (.pdf; 3,036 MB) >> pogledaj

 
OPREMA I SLIKE SA MERENJA
 
Setvena ploča
Probni sto
Merenje gubitaka zrna
 
Merenje gustine setve
Kombajn u radu
Merenje porasta biljke
 
line decor
HOME
line decor