Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
LABORATORIJA ZA BIOSISTEMSKO INŽENJERSTVO
 

Osnovni zadaci laboratorije su obrazovanje, naučna istraživanja i transfer znanja u praksu.  Obrazovanje se izvodi u formi laboratorijskih vežbi koje izvode studenti. Ove vežbe su predviđene programom pojednih predmeta. Postoje dve vrste vežbi. Prvi tip vežbi su aktivne vežbe studenata. U okviru ovih vežbi studenti obavljaju predviđena merenja i analize. Drugi tip vežbi su pokazne vežbe. One se izvode tako da se studentima prikazuju određene metode merenja i ispitivanja. U okviru naučnih istraživanja učestvuju studenti akademskih master studija i doktorskih studija, ali u pojedinačnom radu i u konkretnim specifičnim zadacima. Ovakvim programom edukuje se mladi naučnoistraživački kadar. Naučna istraživanja usmerena su u oblast istraživanja novih biotehnologija.

 
 
Laboratorija se sastoji iz tri prostorije ukupne površine 88 m2. Pored toga, u sastavu laboratorije je i mobilna laboratorija namenjena za terenski rad, površine 8 m2. Pored laboratorije je otvoreni prostor - ograđeno dvorište uz laboratoriju koje se koristi za obavljanje merenja i ispitivanja krupnije opreme (sušare, ložišta, poljoprivredne mašine i sl). Na ravnom krovu laboratorije je prostor namenjen za ispitivanje solarnih kolektora površine 100 m2. Odobrena je izgradnja novog laboratorijskog prostora površine 80 m2.
 

Laboratorija je sa svojim tehničkim i ljudskim resursima osposobljena za obavljanje istraživanja u biosistemskom inženjerstvu:
- sušenje biomaterijala,
- fizičke osobine biomaterijala,
- skladištenje biomaterijala,
- hidropneumatska tehnika,
- razvoj i ispitivanje opreme za korisćenje obnovljivih izvora energije,
- ispitivanje modela i prototipova uređaja i mašina u biosistemskom inženjerstvu,
- ispitivanje posleubirajućih tehnologija biomaterijala,
- sistemi kondicioniranja vazduha,
- inženjerstvo biljne proizvodnje u ratarstvu i hortikulturi,
- inženjerstvo u pejzažnoj arhitekturi,
- upravljanje mikroklimom u prostorima za uzgoj životinja i
- tehnika proizvodnje i upravljanje mikroklimom zaštićenog prostora.

  Rukovodilac: Dr Ivan Pavkov, varedni profesor e-mail: ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs Telefon: 021 485 34 15
  Istraživači: Dr Milivoj Radojčin, docent e-mail: mradojcin@polj.uns.ac.rs    
    Dr Ondrej Ponjičan, docent e-mail: ondrej.ponjican@polj.uns.ac.rs    
    Stamenković Zoran, MSc, asistent e-mail: zoran.stamenkovic@polj.uns.ac.rs    
    Krstan Kešelj, MSc, istraživač pripravnik e-mail: krstan.keselj@polj.uns.ac.rs    
         
  Savetnik: Dr Mirko Babić, red.prof. u penziji e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs  
         
Studenti smera Voćarstvo i vinogradarstvo pored solarne sušare za voće koju su izradili na izbornom predmetu  predmetu Sušenje i dorada voća i grožđa
Konvektivna sušara sa lesama
Laboratorijska konvektivna sušara za kontinualno merenje kinetike sušenja materijala u tankom sloj
Osmotska sušara
Solarni kolektor

 
Zdravo sušeno
Suva dunja
Suva kajsija
Suva šljiva
Suva kruška
line decor
HOME
line decor