Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
LABORATORIJA ZA BIODIZEL
 

Osnovni zadaci Laboratorije su obrazovanje, naučna istraživanja i transfer znanja u praksu. Laboratorija za biodizel, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, vrši istraživanja u oblasti razvoja novih tehnologija proizvodnje biodizela diskontinuiranim postupcima od različitih sirovina (biljnih ulja, životinjskih masti, otpadnih restoranskih ulja i masti...). Pored razvoja novih tehnologija u oblasti proizvodnje biodizela, vršimo kontrolu kvaliteta i  energetskih karakteristika biodizela.

 
 

Pored toga Laboratorija za biodizel u saradnji sa preduzećem "Madlles Inženjering" pruža savetodavne usluge i usluge  izrade:

 • Studije izvodljivosti proizvodnje biodizela na vašoj  farmi, u vašoj opštini ili regionu,
 • Idejnog tehničko-tehnološkog rešenja pogona za prijem, smeštaj i preradu uljarica na vašoj lokaciji,
 • Biznis plana pogona za proizvodnju biodizela,
 • Tehnoloških projekata proizvodnje biodizela,
 • Mašinskog projekta,
 • Kompletan inženjering za diskontinuiranu proizvodnju biodizela.
 •   Rukovodilac: Dr Milan Tomić, vanredni profesor e-mail: milanto@polj.uns.ac.rs Tel: 021 485 339
    Istraživači: Dr Lazar Savin, vanredni profesor e-mail: savlaz@polj.uns.ac.rs  
      Dr Mirko Simikić, docent e-mail: simikic@polj.uns.ac.rs  
   

  IZGLED LABORATORIJE SA OPREMOM

   

   
  line decor
  HOME
  line decor