Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
LABORATORIJE DEPARTMANA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
  Za izvođenje značajnog dela nastave na studijskim programima Poljoprivrednog fakulteta kao i za saradnju sa privredom na Departmanu za poljoprivrednu tehniku postoji devet specijalizovnih laboratorija:  
  1. Laboratorija za biodizel >> Više;
  2. Centralna laboratorija za kontrolu tehnike za aplikaciju pesticida >> Više;
  3. Nacionalna ispitna stanica za traktore – akreditovana laboratorija za pogonske mašine i traktore >> Više;
  4. Tehnički centar;
  5. Laboratorija za mehanizaciju u ratarstvu >> Više;
  6. Laboratorija za mehanizaciju u povrtarstvu;
  7. Laboratorija za mehanizaciju u stočarstvu;
 

8. Laboratorija za termotehniku i procesnu tehniku

  9. Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo >> Više.
line decor
HOME
line decor