Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor

 

Istraživački, edukativni i proizvodni centar za sušenje voća i povrća organizuje:

SUŠENJE VOĆA I POVRĆA

- OBUKA ZA PROIZVODNJU -
Grupa istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, osvojili su tehnologiju i razvili tehniku za kombinovano sušenje voća. Želja ovog tima je da svoja saznanja prenese u praksu. To će se obaviti putem obuke za proizvodnju sušenog voća, povrća i srodnih kultura, u periodu od 10. do 13. februara 2020, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za sušenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo). Program obuke biće kombinacija teorijskog i praktičnog rada, svaki dan od 8.30 do 14.30 h. Teorijski deo obuhvatiće poglavlja iz:
  • procesa sušenja,
  • osobina materijala koji se suši,
  • energetike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije,
  • tradicionalnih i savremenih tehnologija sušenja, 
  • kombinovanog sušenja voća,
  • tradicionalne i savremene tehnike u pogonima za sušenje voća
  • skladištenja, pakovanja i dizajna proizvoda,
  • kvaliteta, higijene, organizacije i dr.
OPREMA ZA SUŠENJE VOĆA I POVRĆA KOMBINOVANOM TEHNOLOGIJOM

Učesnici obuke dobiće literaturu na srpskom jeziku, a nakon završetka obuke polagaće se ispit. Kandidati koji polože ispit dobiće sertifikat o obučenosti u oblasti sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Uslov pohađanja obuke je minimalno III ili IV stepen obrazovanja (KV radnik, tehničar, gimnazija ili naviše).
Cilj kursa je da se polaznici osposobe za samostalnu delatnost sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Oni će steći teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji razvijenoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali i o drugim savremenim tehnologijama (liofilizacija, vakumsko sušenje i sl). Po završetku polaže se ispit pred stručnom komisijom uz dobijanje sertifikata o završenoj obuci. Lica  sa stečenim sertifikatom, ako žele, moći će sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada da potpišu ugovor o saradnji na primeni kombinovane tehnologije u svom pogonu, uz korišćenje simbola robne marke, permanentnom savetodavstvu, kontroli kvaliteta i drugim vrstama podrške.
Cena obuke je 21.000 din plus PDV. Zainteresovani treba na vreme da se prijave jer je broj polaznika ograničen.

Kontakt:
dr Milivoj Radojčin,docent ili Prof. dr Mirko Babić
Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8.
Tel: (021)485-3431 (dr Milivoj Radojčin docent); (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021)459-958;
Mob: (064) 660-17-99, (063) 531 - 686; Fax: (021) 459-989,
E-mail: mradojcin@polj.uns.ac.rs

[ verzija za štampu ]
print

 

KURS ZA RUKOVAOCE SUŠARA U POLJOPRIVREDI
03.02 - 07.02.2020.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu preko deset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.
Preko 900 rukovaoca sušara iz Srbije do sada je pohađalo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. To je najkompetentniji kurs u državi, predavači su profesori Poljoprivrednog fakulteta sa višedecenijskim iskustvom kako u obrazovanju tako i u praksi.
Pozivamo Vas da uputite vaše rukovaoce sušarom na obuku kod nas, pa čak i ako su ga pohađali pre nekoliko godina. Vaša firma će imati višestruke koristi jer ćete biti sigurni:
1. da ćete znatno smanjiti opasnost od požara,
2. da ćete potrošiti manje goriva za sušenje,
3. da ćete imati bolji kvalitet proizvoda koji sušite i
4. da ćete povećati odgovornost rukovaoca sušare,
a to sve zahvaljujući novom znanju i certifikatu koje će Vaši rukovaoci steći.
Odlukom nastavno-naučnog veća Fakulteta odobren je plan i program kursa u trajanju od 30 časovapet radnih dana. On obuhvata: goriva, gorionike, enegetiku, tehnologije sušenja, konstrukcije sušara, opremu na centru, rukovanje sušarom, automatiku, evidenciju rada, održavanje, bezbednosne mere i dr. Svaki polaznik kursa dobija knjigu. Po održanom kursu organizuje se ispit – provera znanja pred tročlanom komisijom. Ispit i uručivanje sertifikata biće 14. februar 2020.
Nakon uspešno završenog ispita svaki slušalac dobija:

CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU ZA
RUKOVAOCA SUŠARA U POLJOPRIVREDI

koji potpisuje Dekan Poljoprivrednog fakulteta i ispitna Komisija.
Termin kursa je 03.02–07.02.2020. godine i održava se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, svakodnevno od 9-15 časova. Cena kursa zavisi od broja učesnika iz jedne firme: - za 1 (jednog) učesnika je 20.400 dinara; - za 2 (dva) učesnika je 19.800 dinara po učesniku; - za 3 (tri) učesnika je 19.200 dinara po učesniku i - za 4 (četiri) i više učesnika je 18.600 dinara po učesniku. U cenu je uračunato: pohađanje nastave, potrebna literatura u formi knjige, konsultacije i polaganje ispita. U cenu je uračunat i PDV. Radi poslova organizacije kursa molimo vas da vaše kandidate prijavite najkasnije sedam dana pre početka kursa. Broj učesnika na kursu je ograničen.

Kontakt:
Prof. dr dr Ivan Pavkov ili, Prof. dr Mirko Babić
Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8.
Tel: (021)485-3318 (dr Ivan Pavkov); (021) 485-3441; (dr Mirko Babić), (021)459-958;
Mob: (064) 246-38-70, (063) 531 - 686, Fax: (021) 459-989,
E-mail: ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs

[ verzija za štampu ]
print

SUŠENO VOĆE
PAKOVANJE SUŠENOG VOĆA
PALETA PROIZVODA OD SUŠENOG VOĆA
SUŠENA KAJSIJA
 
CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU ZA RUKOVAOCE SUŠARA U POLJOPRIVREDI
line decor
HOME
line decor