Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor

 
 
 

Davne, 1963, upisani su prvi studenti poljoprivredne tehnike u bivšoj Jugoslaviji. To se desilo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od tada pa do danas neprekidno traje obrazovanje inženjera poljoprivredne tehnike. Formiranju Odeska za poljoprivrednu tehniku, prethodilo je formiranje Odelenja za poljoprivrednu mehanizaciju i Odelenja za melioracije i poljoprivredno građevinarstvo, četiri godine nakon osnivanja Poljoprivrednog fakulteta.Odsek za poljoprivrednu tehniku sastojao se od smera za mehanizaciju i smera za melioracije koji su imali objedinjeni program. Međutim, zbog raznorodnosti struke, od školske 1968/69. upisuju se prve generacije studenata po posebnom programu za poljoprivrednu tehniku. Od tada pa do danas kontinualno postiji smer, uz inoviranje i unapređivanje nastavnih planova i programa. Savremen pristup u obrazovanju, kao i u istraživačkoj delatnosti je nastao kao rezultat primena novih metoda u ovim oblastima. Osnovni cilj ovakvog sistematskog delovanja je težnja da se domaćoj poljoprivrednoj praksi pruži značajan doprinos razvoju poljoprivredne tehnike i to u tri sfere delovanja.

 
 

Prva sfera je osposobljavanje inženjerskog kadra, koji će u praksi da nosi odgovornost pravilne i ekonomične primene poljoprivredne tehnike u svim oblastima poljoprivrede kao delatnosti. Druga je, studiozno bavljenje naučno istraživačkim radom, kao jedan neprekidan i nezavršen proces, zahvaljujući kome su nastala mnoga tehnička i tehnološka rešenja uređaja i opreme, bez kojih se savremena poljoprivreda teško može zamisliti. I treća sfera rada je ona koja neminovno proizilazi iz predhodne dve - saradnja sa stručnim kadovima - inženjerima poljoprivredne tehnike u praksi.

Tokom dugogodišnjeg rada, nastavno osoblje Instituta (danas Departmana) uložilo je značajan napor da se prošire mogućnosti sticanja novih znanja. Shodno tome, godine 1975. sačinjen je prvi nastavni plan i program za poslediplomske studije, koje imaju cilj da obdarenim i vrednim studentima pomognu ili u sticanju veštine bavljenja naučnoistraživačkim radom ili da im pruže dodatna i detaljnija saznanja.
Od 2006. godine umesto magistarskih studija prvi put su upisame master studije u trajanju od jedne godine. Master studije predstavljaju nastavak na četvorogodišnje osnovne akademske studije. Izuzetno talentovani mladi Ijudi, koji završe master studije sa prosečnom ocenom iznad 8 (osam) mogu da upišu doktorske studije u trajanju od tri godine i da na taj način steknu najviše akademsko zvanje - doktora nauka.

 
       

 

 

 
line decor
HOME
line decor