Departman za poljoprivrednu tehniku  
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Departman za poljoprivrednu tehniku
Poljoprivredni fakultet
DEPARTMAN ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Telefon: 021 485 34 21, Fax: 021 459 989
line decor
line decor
 

Osnivači Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu bili su vođeni idejom da postoji potreba za fakultetom koji će biti svakodnevno prisutan u poljoprivrednoj proizvodnji.  Taj glavni moto  osnivanja bio je i ostao vodilja kroz našu respektabilnu istoriju. Mada nikada, pa ni danas, nije postojala programska ograničenost, fakultet je dominantno bio usmeren u razvoj poljoprivrede u ravničarskim oblastima Jugoslavije, odnosno Srbije.
Osnivanje fakulteta vremenski se podudara sa naglim uvođenjem  raznovrsnih poljoprivrednih mašina i ostale tehničke opreme u praksu. Zbog ove činjenice, već u ranim etapama razvoja fakulteta, počeo je razvoj nastavnog kadra i istraživačkog rada u oblasti tehnike. Taj trend održao se do danas što je rezultiralo brojnim nastavnim i naučnim dometima.

 
 
Današnji Departman za poljoprivrednu tehniku, kao deo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nosilac je nastave na tradicionalnom smeru Poljoprivredna tehnika i novom smeru Biotehnika i menadžment. Nastava na drugim smerovima Poljoprivrednog fakulteta nezamisliva je bez predmeta iz oblasti poljoprivredne tehnike, a ako se objektivno bude uviđao njihov značaj biće ih sve više i više. Savremeni pristupi u visokom obrazovanju zahtevaju programsku fleksibilnost i stalna unapređenja. Svesni toga, a želeći da daju svoj pravi doprinos obrazovanju stručnjaka za poljoprivredu i prehrambene  tehnologije, nastavnici i saradnici Departmana za poljoprivrednu tehniku ulažu trud da na pravi način odgovore savremenim izazovima.
Referentnost svakog fakulteta odmerava se i dometima u naučnim i razvojnim projektima. Istraživanja u Departmanu za poljoprivrednu tehniku su kroz njegovu dugu istoriju bila dominantno pragmatična i neposredno vezana za unapređenje poljoprivrede i prehrambenih tehnologija. Ova činjenica obezbeđivala je i obezbeđuje pozitivno povratno dejstvo na obrazovni proces.
 
  Departman za poljoprivrednu tehniku ima sledeće organizacione jedinice:  
 
 • Katedra za poljoprivrednu tehniku;
 • Institut za poljoprivrednu tehniku;
 • Laboratorija za biodizel >> Više;
 • Centralna laboratorija za kontrolu tehnike za aplikaciju pesticida >> Više;
 • Nacionalna ispitna stanica za traktore – akreditovana laboratorija za pogonske mašine i traktore >> Više;
 • Tehnički centar;
 • Laboratorija za mehanizaciju u ratarstvu >> Više;
 • Laboratorija za mehanizaciju u povrtarstvu;
 • Laboratorija za mehanizaciju u stočarstvu;
 • Laboratorija za termotehniku i procesnu tehniku i
 • Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo >> Više.
 
       

 

STUDIRAJ TEHNIKU
AKTUELNOSTI
PUBLIKACIJE
   
line decor
HOME
line decor