Državna visoka škola za poljoprivredne nauke u Bordou, Francuska