Estonski univerzitet za bionauke u Tartuu, Estonija