ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ