ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ БОДОВАЊА И БЛИЖИМ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ