Правилник о докторским студијама пољопривредног факултета у Новом Саду