ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ