ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ЕТИЧКА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД