Реферат за избор у звање ванредног професора за ужу научну област - Хемија и биохемија