DAFM - Одржива пољопоривреда, производња и технологија хране у дунавском региону

 

Назив заједничког студијског програма: Одржива пољопоривреда, производња и технологија хране у дунавском региону

 

ПАРТНЕРИ

  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, BOKU
  • Szent István University Gödöllő, Hungary, SZIU
  • University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Croatia, UNIZG
  • University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia, UNS
  • Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I. of Romania”, Timisoara, Romania, BUASVM

 

Остали „повезани“ партнери (омогућавају гостујућа предавања својих професора и учешће на летњим/зимским школама):

  • Corvinus University, Budapest, Hungary
  • Warsaw University of Life Science, Poland
  • Slovak Agricultural University in Nitra, Slovak Republic
  • Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.

 

КОНКУРС

Конкурс за упис студената на прву годину студија овог заједничког студијског програма мастер академских студија расписује универзитет БОКУ из Беча, који након процеса евалуације и уписује студенте на прву годину студија. Конкурс за упис студената објављује са на веб-сајту свих партнерских институција, које потом учествују у евалуацији и рангирању студената за упис.

 

Процедура на Пољопривредном факултету у Новом Саду:

Факултет оснива комисију која прегледа поднете пријаве и одобрава пријем кандидата на заједнички студијски програм, на бази података добијених на јавном конкурсу, а у складу са правилима пријема. Факултет потом шаље представника на састанак Изборног одбора како би представио одлуку комисије факултета.

 

Кандидати треба да поднесу документе од а) до г):

а) Претходне студије (диплома, препис оцена, доказ о стечених 240 ЕСПБ бодова)

б) Доказ о знању енглеског језика – Б2 ниво

в) Попуњен и потписан пријавни формулар

г) Биографија

 

Вредновање наведених докумената у смислу задовољења критеријума конкурса врши се по следећем распореду: документи под а) и б) вреде 40%, документ под г) вреди 15% и документ под в) вреди 5% (укупно 100%).

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМА

Број ЕСПБ који се стиче за укупно 2 године (4 семестра) износе 120.

Структуру програма чине:

-              Обавезни предмети: 50 ЕСПБ

-              Изборни и слободни изборни предмети: 40 ЕСПБ

-              Завршни мастер рад: 30 ЕСПБ

 

Распоред боравака на партнерским Универзитетима који мора да испуни сваки студент:

-              Први семестар у BOKU

-              Обавезне 2 летње/зимске школе I (у оквиру II семестра)

-              Други семестар у једном од два универзитета: BUASVM (Темишвар) или SZIU (Gödöllő)

-              Трећи семестар у једном од универзитета: UNS (Нови Сад) или UNIZG (Загреб)

-              Четврти семестар: завршни мастер рад на једном од партнерских универзитета

 

ДИПЛОМА И ЗВАЊЕ

Студент који заврши мастер академске студије, стиче академски назив Mастер инжењер пољопривреде, на енглеском језику: Master of Science in Agriculture (Члан 64в. Статута Пољопривредног факултета у Новом Саду).

Диплому издаје Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, а сертификат о завршеним студијама заједнички издају партнерски Универзитети на којима је студент боравио.

 

 

 

Serbian