Акта

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА У СЕКТОРУ ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Pravilnik o master radu

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o pristupnom predavanju

Pravilnik o pristupnom predavanju

Pravilnik o samovrednovanju

Pravilnik o uslovima angaž.profesora po pozivu

Pravilnik o užim naučnim oblastima

PRB92B~1

Statut


Дозвола за рад


ИНФОРМАТОР О РАДУ ФАКУЛТЕТА


ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА

07.12.2015.


Правилник-о-ближем-уређивању-поступака-јавних-набавки-и-набавки-на-које-се-закон-не-односи

Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди

12.08.2015.


СТАТУТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

27.03.2015.


ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

04.03.2015.


ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ

19.02.2015.


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ БОДОВАЊА И БЛИЖИМ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

19.02.2015.


Закон о оснивању Пољопривредног факултета

04.11.2013.


Правилник о стручном усавршавању

04.11.2013.


Правилник о докторским студијама пољопривредног факултета у Новом Саду

Образац за упис на докторске студије - Preuzmi obrazac

20.05.2013.


Унутрашња организација факултета

04.11.2013.


Правилник о дисц.одг.студената

04.11.2013.


Информатор о раду

16.05.2013.


Образац за упис на мастер акадамске студије

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Преузми образац

25.04.2013.


Категоризација домаћих научних часописа МНО за биотехнологију и полјопривреду – 2012.

04.06.2012


Доношење олуке о усвајању измена и допуна студијског програма докторских студија ветеринарска медицина

Прилог уз 4. тачку дневног реда НН Већа (пдф, 126 KB)

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА (пдф,3,414 KB)

05.12.2011


ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

Гласник Републике Србије

04.10.2010


ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

22.02.2010.


ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

11.03.2014.


ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

01.04.2008.


ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДИПЛОМСКОГ РАДА НА ИНТЕГРИСАНИМ СТУДИЈАМА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

29.11.2013.


ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА СТУДИЈА

01.07.2014.


ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ НОВИ САД

31.05.2013.


ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ЕТИЧКА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

30.05.2014.

Serbian