Poljoprivredni fakultet prodaje 2 putnička vozila

Poljoprivredni fakultet prodaje 2 putnička vozila „Zastava 101 55 c“, proizveden 2003 i 2006 godine. Vozila su neregistrovana i prodaju se u viđenom stanju.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 14.10.2016 godine do 12 časova.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3308