Редовна овера зимског семестра за школску 2023/2024 годину