ЈАВНИ УВИД: ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ И МАСТЕР РАДОВИ

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Шиљкут Лара
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Колистин - употреба, значај и појава резистенције
Ментор: Проф. др Весна Лалошевић
Преузми : Колистин - употреба, значај и појава резистенције

Кадо Јулиа
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми : Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења

МАСТЕР РАДОВИ

 

Матковић Давор
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Рреконструкција Парка Ференца Рајхла у Суботици
Ментор: Проф. др Милена Лакићевић
Преузми :  реконструкција Парка Ференца Рајхла у Суботици

Гашпаровски Јозеф
Студијски програм: Фитимедицина
Тема МАСТЕР рада: Токсигени капацитет Fusarium spp. са семена кукуруза шећерца
Ментор: Проф. др Мила Граховац
Преузми :  Токсигени капацитет Fusarium spp. са семена кукуруза шећерца

Ковачевић Добрила
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Микотоксигени потенцијал изолата Alternaria spp. Са пшенице
Ментор: проф. др Драгана Будаков
Преузми :  Микотоксигени потенцијал изолата Alternaria spp. Са пшенице

Михаљфи Теодора
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Ентомопатогени потенцијал изолата гљиве Trichoderma asperellum
Ментор: проф. др Драгана Будаков
Преузми :  Ентомопатогени потенцијал изолата гљиве Trichoderma asperellum

Ђукић Анђелка
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Валидација методе и одређивање абамектина и емамектина у кашицама за бебе
Ментор: проф. др Војислава Бурсић
Преузми :  Валидација методе и одређивање абамектина и емамектина у кашицама за бебе

Ђурић Маја
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Разградња инсектицида емамектин бензоата у плодовима паприке
Ментор: проф. др Сања Лазић
Преузми :  Разградња инсектицида емамектин бензоата у плодовима паприке

Увалић Ксенија
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Eфекти изолата Trichoderma harzianum у сузбијању угљенасте трулежи корена шећерне репе
Ментор: проф. др Драгана Будаков
Преузми :  Eфекти изолата Trichoderma harzianum у сузбијању угљенасте трулежи корена шећерне репе

Лаћарац Никола
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Биолошки ефекти етарског уља кима и мирођије на имага Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Curculionidae)
Ментор: проф. др Александра Поповић
Преузми :  Биолошки ефекти етарског уља кима и мирођије на имага Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Curculionidae)

Џеба Звонко
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Утицај порођајне телесне масе прасади на динамику пораста и резултате перформанс теста
Ментор: проф. др Иван Радовић
Преузми : Утицај порођајне телесне масе прасади на динамику пораста и резултате перформанс теста

Категорија: 
Serbian