КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНAТА НА ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ*

*Овај текст конкурса је предлог Факултета. Коначан текст конкурса биће објављен након доношења одлуке надлежних државниих органа. Могуће је да коначан текст конкурса буде различит у односу на овај предлог

Serbian