Даница В. Бошњак

Контакт: 

danicab@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21 48 53.398; Фаx.: +381.21.63.50.822;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: