Душан Б. Милић

Контакт: 

milic@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 230;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: