Зоран М. Његован

Контакт: 

njegovan@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-393;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: