Тодор В. Јанић

Контакт: 

jtodor@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-446; Фаx.: +381-21-459-989;

Картон научног радника: : 

АПВНТ број 1979

Департман за пољопривредну технику: