Zápis 2021/2022

Vážení študenti,

Oznamujeme vám, že webová stránka Poľnohospodárskej fakulty obsahuje materiály pre prípravu prijímacej skúšky v slovenskom jazyku na zápis do prvého ročníka základného štúdia v školskom roku 2021/2022, a to pre všetky študijné programy Poľnohospodárskej fakulta v Novom Sade.

Uchádzači, ktorí sa uchádzajú o zápis na integrované akademické štúdium študijného programu veterinárske lekárstvo, absolvujú prijímaciu skúšku z predmetu biológia a chémia a v ostatnych študijných programoch základných akademických štúdií jednu skúšku z predmetu: biológia, chémia , matematika alebo podniková ekonomika.

Pri zápise do študijného programu veterinárske lekárstvo osoby, ktoré nemali v stredoškolskom vzdelávaní latinčinu, to isté absolvujú na Fakulte pred vykonaním prijímacej skúšky.

Ďalšie informácie o zápise a štúdiu nájdete na webových stránkach a / alebo sociálnych sieťach Fakulty.

Serbian