Акциони плани развоја органске пољопривредне производње у Војводини од 2020 до 2025. године ЈАВНА РАСПРАВА

Линк за документ

линк

Предлогe/примедби могуће је доставити на мејл:

akcioniplan@polj.edu.rs

Serbian