ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Студијски програм Ветеринарска медицина, Наставни план, 2008.

Година студија

Редни број

Назив предмета

Семеста

П

В

ЕСПБ

ПРВА

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Биологија
Биофизика 
Хемија 
Анатомија I 
Социологија и ветеринарска медицина

I

3
2
3
4
2

3
2
2
5
1

6
4
6
8
3

Укупно за семестар

 

14

13

30

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.

Енглески језик 1
Биохемија 
Анатомија 2
Статистика 
Крмно и отровно биље 
Изборни предмет 1
Енглески језик 2

II

2
3
4
3
2
2
2

0
3
6
2
2
2
0

2
7
9
3
3
6
3

Укупно за семестар

 

18

15

30

Укупно за годину

 

32

28

60

ДРУГА

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.

Физиологија I
Хистологија са ембриологијом 
Генетика животиња 
Микробиологија 
Етологија 
Изборни предмет 2

III

3
4
2
3
2
2

3
4
2
2
2
1

6
8
2
5
4
6

Укупно за семестар

 

16

14

30

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.

Физиологија II
Информатика 
Паразитологија 
Имунологија 
Исхрана животиња 
Изборни предмет 3
Сточарство

IV

3
2
2
2
3
2
2

3
1
2
2
2
1
2

6
3
3
4
4
6
3

Укупно за семестар

 

16

13

30

Укупно за семестар

 

32

27

60

ТРЕЋА

26. 
27. 
28. 
29. 
31.

Општа патологија
Патолошка физиологија 
Фармакологија 
Репродукција и В.О.домаћих животиња
Зоохигијена
Изборни предмет 4

V

3
3
3
2
3
2

3
3
3
2
2
2

5
5
6
4
4
6

Укупно за семестар

 

16

15

30

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37.

Специјална патологија
Токсиологија 
Опста клиничка дијагностика
Паразитске болести 
Рендгенологија и физикална терапија 
Изборни предмет 5

VI

3
2
3
2
2
2

3
2
4
2
2
2

7
4
6
4
3
6

Укупно за семестар

 

14

15

30

Укупно за семестар

 

30

30

60

ЧЕТВРТА

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.

Породитељство и стерилитет домацих животиња 
Болести преживара 
Болести копитара 
Болести свиња 
Болести дивљих животиња 
Изборни предмет 6

VII

3
4
3
3
1
2

3
3
3
3
1
2

6
5
5
5
3
6

Укупно за семестар

 

16

15

30

44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50
-.   

Опста епидемиологија
Општа хирургија
Болести птица 
Болести паса и мачака 
Болести пцела 
Амбулатна клиника I 
Изборни предмет 7 
Стручна пракса (10 дана, интерне болести животиња)

VIII

3
2
3
3
1
0
2
-

2
3
2
3
0
3
2
-

3
6
4
5
2
4
6
-

Укупно за семестар

 

14

15

30

Укупно за семестар

 

30

30

60

ПЕТА

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58.

Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом 
Инфективне болести животиња I
Болести риба 
Радиобиологија и радијациона хигијена 
Хигијена млека 
Амбулантна клиника II 
Методе научног рада 
Изборни предмет 8

IX

3
3
2
3
2
0
1
2

4
2
2
2
2
5
1
2

5
4
2
3
3
2
2
4

Укупно за семестар

 

16

20

25

59. 
60. 
61. 
62. 
-. 
-.

Хигијена меса
Инфективне болести зивотиња II 
Судска ветеринарска медицина и законски прописи 
Амбулантна клиника III 
Дипломски -мастер рад 
Стручна пракса (7 дана, у кланицама и млекарама)

X

6
2
4
0
-
-

5
2
0
5
-
-

6
3
3
3
20
-

Укупно за семестар

 

12

12

35

Укупно за семестар

 

28

32

60

Изборни предмети

Година студија

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

Прва

II

Изборни предмет 1

 1. Историја ветеринарске медицине
 1. Примењена зоологија у ветеринарској медецини
 1. Осигурање у пољопривреди и прерађивачкој индутрији

Друга

III

Изборни предмет 2

 1. Лековито биље
 1. Економика
 1. Предузетничка економија

IV

Изборни предмет 3

 1. Клиничка хемија и физиологија
 1. Основи лабораторијске технике у морфологији
 1. Морфологија и физиологија лабораторијских животиња

Трећа

V

Изборни предмет 4

 1. Физиологија животиња у ЗОО вртовима
 1. Организација ветеринарске службе
 1. Нутритивна патологија

VI

Изборни предмет 5

 1. Имунопатологија животиња
 1. Специјална рендгенска дијагностика
 1. Имунопрофилакса
 1. Имунолошке технике у лабораторијској дијагностици

Четврта

VII

Изборни предмет 6

 1. Системи држања и контрола болести свиња
 1. Болести подмлатка преживара
 1. Имунопатологија свиња
 1. ветеринарска пракса у производњи свиња
 1. Тропске болести животиња
 1. Морфологија и патологија млечне жлезде преживара

ВИИИ

Изборни предмет 7

 1. Поремећај секереције и млечне жлезде крмача
 2. Гајење и здравствена заштита нојева
 3. Болести кунића и крзнашица
 4. Болести поремећаја метаболизма и наследне болести свиња

Пета

ИX

Изборни предмет 8

 1. Анастезиологија и оперативне технике у домаћих животиња
 1. Вектори и зоонозе
 1. Искорењивање инфективних болести
 1. Инфективне болести паса и мачака
 1. Систем квалитета, заштита животне средине и акредитација лабораторија
 1. Заштита од јонизирајућих зрачења
 1. Менаџмент безбедности намирница
 1. Алтернативна оболења изазвана храном анималног порекла
 1. Информације из ланца хране и инспекције меса
Serbian