АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Мијић Никола
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада: Утицај притиска ваздуха у пнеуматицима на техничко-технолошке карактеристике трактора
Ментор: Проф. др Мирко Симикић
Преузми :  Утицај притиска ваздуха у пнеуматицима на техничко-технолошке карактеристике трактора

Мијатов Милица
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажно уређење зелених површина око саобраћајнице граничног прелаза Ватин
Ментор: Проф. др Милена Лакићевић
Преузми :  Пејзажно уређење зелених површина око саобраћајнице граничног прелаза Ватин

Рапић Вања
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Дендрофлора Палића
Ментор: Проф. др Саша Орловић
Преузми :  Дендрофлора Палића

Кострешевић Сташа
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Озелењавање ратарског павиљона Пољопривредног факултета у Новом Саду
Ментор: доц. др Ксенија Хиел
Преузми :  Озелењавање ратарског павиљона Пољопривредног факултета у Новом Саду

Категорија: 
Serbian