АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Јашин Горан
Студијски програм:Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Интегрални приступ пројектовању система за наводњавање
Ментор: Доц. др Атила Бездан
Преузми :  Интегрални приступ пројектовању система за наводњавање

Кокановић Oливера
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Ефекат резидуа никосулфурона на усев соје, уљане репице и одабране корове
Ментор: Доц. др Бојан Константиновић
Преузми :  Ефекат резидуа никосулфурона на усев соје, уљане репице и одабране корове

Панић Александра
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажно – архитектонско уређење манастира Старо Хопово
Ментор: Проф. др Мирјана Секулић
Преузми :  Пејзажно – архитектонско уређење манастира Старо Хопово

Семан Александра
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Једноставне методе мониторинга у евалуацији диверзитета ентомофауне баште
Ментор: Проф. др Александра Игњатовић- Ћупина
Преузми :  Једноставне методе мониторинга у евалуацији диверзитета ентомофауне баште

Лучић Дејан
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Мониторинг комараца у насељима босанске посавине
Ментор: Проф. др Александра Игњатовић- Ћупина
Преузми :  Мониторинг комараца у насељима босанске посавине

Категорија: 
Serbian