АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Аврић Никола
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Мамалофилна ентомофауна на отвореним просторима
Ментор: Проф. др Александра Игњатовић- Ћупина
Преузми :  Мамалофилна ентомофауна на отвореним просторима

Аџић Данило
Студијски програм:Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Мониторинг рада система за наводњавање методама даљинске детекције
Ментор: Доц. др Атила Бездан
Преузми :  Мониторинг рада система за наводњавање методама даљинске детекције

Борис Боциј
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Употреба адитива на бази танина у исхрани бројлера
Ментор: Доц. др Дејан Беуковић
Преузми :  Употреба адитива на бази танина у исхрани бројлера

Мрдак Гордана
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Примена фунгицида у заштити пшенице од проузроковача фузариозе класа (fusarium spp.) и рђе ( puccinia spp.)
Ментор: Проф. др Ференц Баги
Преузми :  Примена фунгицида у заштити пшенице од проузроковача фузариозе класа (fusarium spp.) и рђе ( puccinia spp.)

Оличков Далибор
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Потенцијали за развој винског туризма у Војводини
Ментор: Проф. др Бранислав Влаховић
Преузми :  Потенцијали за развој винског туризма у Војводини

Павасовић Саша
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Исхрана бројлерских пилића смешама нижег садржаја протеина и квалитет простирке
Ментор: Доц. др Дејан Беуковић
Преузми :  Исхрана бројлерских пилића смешама нижег садржаја протеина и квалитет простирке

Шошкић Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Биолошка ефикасност фосфорводоника и делтаметрина на врсте рода Tribolium у складишту
Ментор: Доц. др Душан Маринковић
Преузми :  Биолошка ефикасност фосфорводоника и делтаметрина на врсте рода Tribolium у складишту

МАГИСТАРСКИ РАД

Иванић Дејан
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Квалитет полутки трорасних товљеника у различитим системима исхране
Ментор: Проф. др Иван Радовић
Преузми :  Квалитет полутки трорасних товљеника у различитим системима исхране

Категорија: 
Serbian