Referat za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za užu n.o. Bolesti životinja i higijena animalnih proizvoda