АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

Аничић Љубица
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: "Заштита марже" као новији производ у систему осигурања усева Сједињених Америчких Држава
Ментор: Проф. др Јанко Веселиновић
Преузми :  "Заштита марже" као новији производ у систему осигурања усева Сједињених Америчких Држава

Станковић Драгутин
Студијски програм: Рурални развој и агротуризам
Тема МАСТЕР рада: Развој руралног туризма у Срему
Ментор: Проф. др Катарина M. Ђурић
Преузми :  Развој руралног туризма у Срему

Станић Ксенија
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Специјски диверзитет, сезонска динамика и морфометријске карактеристике крпеља прикупљених са паса
Ментор: Доц. др Александра Петровић
Преузми :  Специјски диверзитет, сезонска динамика и морфометријске карактеристике крпеља прикупљених са паса

Категорија: 
Serbian