АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Дамјановић Весна
Студијски програм:Органска пољопривреда
Тема МАСТЕР рада: Гајењe више врста међуусева у смеши
Ментор: Проф. др Бранко Ћупина
Преузми :  Гајењe више врста међуусева у смеши

Мандић Стеван
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Савремене методе у борби против мраза
Ментор: Доц. др Атила Бездан
Преузми :  Савремене методе у борби против мраза

Категорија: 
Serbian