Referat za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za užu n.o. Entomologija